Ensam är inte stark

Att vara ensam kan bli ett ohälsosamt tillstånd eftersom vi är sociala varelser. Det finns många som lider av social ensamhet, d.v.s. den personliga uppfattningen eller upplevelse av ensamhet. Du kan med andra ord på ytan ha mycket kontakter och ytliga bekantskaper, samtidigt som du upplever ett utanförskap och ensamhet.

Det finns en lösning och ett botemedel mot ensamhet och det är gemenskap. För att vi ska kunna växa som individer och på ett personligt plan, så hjälper social interaktion på flera nivår. Du behöver komplettera din inre självuppfattning med den externa sociala uppfattningen om dig av andra. Anledningen till det är att du behöver stötas och blötas med andra människor som betyder något för dig. Just riktiga vänner är ofta ärliga och tydliga med vad de tycker och tänker, inte minst om dig. Använd dig av dina bekantskaper och få feedback och ibland goda som dåliga råd. Det viktiga är fortfarande att du utgår och förlitar dig på dig.

Att skapa följeslagare som hjälper dig att nå dina mål. Att ha mentorer och vänner som kan följa dig på vägen att nå dina drömmar och delmål är en fantastisk tillgång. Vi hjälper varandra att komma framåt och vidare i livet genom ett utbyte av ord, tankar, idéer och handlingar. Bygg upp ditt liv snabbare genom att göra saker tillsammans med andra, samtidigt som du finner trygghet i dig själv.